کاهش سهمیه وزنه برداری در المپیک توکیو بازی سیاسی است/ افسوس نداشتن عضویت در IOC