گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت نقش مهمی در تعاملات یونان و ایران دارد