رحمتی: جای بزرگان تیم درجشن قهرمانی استقلال خالی است