چراغ سبز قلعه‌نویی به سپاهان و واکنش سریع ذوب‌آهن!