مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات ایران آغاز به کار کرد