سانحه رانندگی در آذربایجان شرقی یک کشته برجا گذاشت