1604دانش آموز بستک در کنکور سراسری 97 رقابت می کنند