اعزام نمایندگان مجلس به جام جهانی فعلا متوقف شده است