نشست روسای دانشگاه‌های ایران و فرانسه در پاریس برگزار می‌شود