نمایشگاه عکس "بالکان، میراث مشترک" در سعدآباد برگزار می شود