محدودیت های ترافیکی عید سعید فطر در ارومیه اعلام شد