اعلام جدیدترین قیمت خودروهای داخلی در بازار؛ ۲۴ خرداد