اصفهان برای میزبانی اجلاس شهرهای خلاق 2020 اعلام آمادگی کرد