تهدیدات امنیتی، زمان مراسم افتتاحیه را به ۳۰ دقیقه کاهش داد +عکس