افتتاح طرح های مخابراتی استان فارس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات