مهدی چمران: قالیباف با لیست آبادگران زیاد موافق نبود