تولید علم محکم ترین ضربه به دشمنان است/ تقدیر از تلاش های خبرگزاری حوزه