دیپلمات فرانسوی: در حرم امام علی (ع) احساس آرامش و راحتی می کنم