فرمانده کل ارتش: اگر دور کشور دیوار بکشند هم اتفاقی نمی‌افتد