نشت مواد شیمیایی نیترات در شهرصنعتی البرز/ 11 نفر مصدوم شدند