جمعی از جانبازان حزب الله لبنان با رهبر انقلاب دیدار کردند