نماد اسلام ستیزی مدرن در فرانسه از زندان آزاد می‌شود