مسجد تاریخی جامع ساری در آتش سوخت/ 24 مصدوم در پی حریق مسجد جامع