ابراز مسرت سخنگوی وزارت خارجه ایران از نجات نوجوانان تایلندی