نخستین تفاهم نامه بین المللی رویداد همدان 2018 امضا شد