معرفی بیش از 500 طرح سرمایه‌گذاری و گردشگری قزوین به سامانه اشتغال روستایی