کره شمالی خواستارگفت و گو با ژنرال های آمریکایی شد