انفجار کارخانه شیمیایی در چین 19 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشت