12 واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری 403 میلیارد ریال و اشتغال‌زایی 305 نفر طرح توسعه در سبزوار