بورس در فاز استراحت است/ بازار سرمایه تابعی از نرخ ارز شده است/ دولت برای هدایت نقدینگی به بازار سرمایه تلاش می‌کند