تمام مادران باردار و شیرده مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) از سبد غذایی بهره مند می‌شوند