پزشکان قرص خواب‌آور را برای مبتلایان به زوال عقل تجویز نکنند