ایران رنتر در نمایشگاه الکامپ ۹۷ ؛ کلاسی متفاوت از سرمایه‌گذاری