سرگروهی "باغ‌کتاب" به جای "سینماجوان"/ برخی نظام چرتکه‌ای را می‌پسندند!