بازار به طور حتم به سمت ثبات می‌رود/ وجود کالا در غیر ۵۱۰ هزار انبار ثبت شده ظن قاچاق و احتکار است