علی حمودی در بیمارستان به دادم رسید/ روایت لیدر مصدوم فولاد از حادثه تلخ ورزشگاه آزادی