یاد دوران منصوریان اما اینبار شیرین/ ری‌اکشن‌های بیرانوند روی نیمکت پرسپولیس (عکس)