کشف دارویی که سلول‌های سرطانی را به "خواب دائمی" می‌برد