افسوس اینچئون را با طلای جاکارتا جبران می‌کنیم/ اولین حضور دختران شمشیرباز در بازی‌های آسیایی