نشست "اقتصاد دانش‌بنیان و ظرفیت‌های آن در تحول اقتصاد ملّی" برگزار می‌شود