دلیل نیمکت نشینی بیرانوند چیست؟ حمایت از کی‌روش یا تنبیه انضباطی؟