علی علیزاده: چرا دکتر محمد مصدق قهرمان من نیست؟ +تصاویر