میهمان ناخوانده‌ای که زائران را در عرفات غافلگیر کرد! +عکس