واژگونی خودرو در آذربایجان شرقی یک کشته و سه مصدوم برجاگذاشت