نمی دانم چرا در لیگ با این داور به موفقیت نمی رسیم؛/ فریرا:اشتباهات داوری تساوی مقابل پرسپولیس را از ما گرفت