کی‌روش: عدم کسب مقام بی احترامی به زحمات است؛/ نسخه دوم کی‌روش برای موفقیت تیم ملی