مهاجری: به تارتار احترام می‌گذارم اما دفاعی نبودیم