دولت با تثبیت نرخ ارز از گرانی‌های کاذب جلوگیری کند/ دستگاه های نظارتی برخورد جدی با گران فروشی ها داشته باشند