بهاروند مدال طلای پرتاب وزنه مردان را بر گردن آویخت