اهدای صدها خودرو و آپارتمان مدیری به کارمندانش! + عکس